Rozliczanie testów combo w POZ

Szanowni Państwo,

Testy combo należy rozliczać na takiej zasadzie, jak budżet powierzony, czyli w jednym zestawie świadczeń trzeba dodać 2 produkty kontraktowe:

1. Produkt kontraktowy 01.0010.094.01 – Świadczenia lekarza POZ + Produkt jednostkowy 5.01.00.0000121 – Porada lekarska + procedura 89.00 – Porada lekarska

2. Produkt kontraktowy 01.0010.122.11 – Test antygenowy w kierunku: sars-cov-2/grypy a+b/rsv + Produkt jednostkowy 5.01.00.0000227 – Test antygenowy w kierunku: sars-cov-2/grypy a+b/rsv + procedura V101 – Wirus grypy typu A i B/ SARS-CoV-2/ RS Antygen  

 

Aby poprawnie rozliczyć świadczenie, należy:

1. Wybrać prawidłowy kod świadczenia: 4 – Porada

2. Wybrać pierwszy produkt kontraktowy: Świadczenia Lekarza POZ i z zakładki Produkty wybrać produkt jednostkowy o nazwie: Porada lekarska.

3. Wrócić do zakładki Świadczenia i zmienić produkt kontraktowy na Test antygenowy a następnie przejść do zakładki Produkty i dodać produkt jednostkowy Test antygenowy.

4. Wskazać odpowiednie procedury, czyli 89.00 i V101.

 

UWAGA – aby ułatwić sobie wprowadzanie świadczeń można powiązać produkty z procedurami w module Powiązania.

  Poniżej przykład świadczenia: przykład świadczenia z rozliczonym testem combo Pozdrawiamy,

Zespół blue-note