Aktualizacja maj 2022r.

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym wykonaliśmy aktualizację, która wprowadza następujące zmiany:

 1. Poprawa wyświetlania/wydruku podstawy prawnej w oświadczeniach dotyczących pacjentów z Ukrainy
 2. Wprowadzenie nowej wersji komunikatu XML FAKT/RACH/NOTA niezbędnej do prawidłowego importu faktur rozliczeniowych do portalu świadczeniodawcy.
 3. Dodanie nowej wersji RUMX 2.9 niezbędnej do prawidłowego wczytywania szablonów rachunków z NFZ w module rozliczenia.
 4. Poprawa uprawnienia “pokaż” dla operatorów na widok świadczeń w panelu karty pacjenta.
 5. Poprawa wyświetlania leków, które nie miały oznaczenia SENIOR (S) dla operatorów korzystających z płatnej wersji słownika Pharmindex.
 6. Wymuszenie konieczności wskazania poradni w module usługi płatne (UWAGA!!! Zainteresowanych klientów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny celem włączenia tej opcji)
 7. Poprawa błędu podczas edycji kart z medycyny pracy
 8. Poprawa wyświetlania terminów w przeglądzie wizyt jeśli dany wpis w terminarzu został przeniesiony lub skreślony.

JAK ROZLICZAĆ PACJENTÓW Z UKRAINY?

Szanowni Państwo,

codziennie pojawia się masę pytań, które dotyczą rozliczania pacjentów z Ukrainy. Większość Świadczeniodawców próbuje na własną rękę metodą prób i błędów wystawiać świadczenia do NFZ, aby zamknąć temat nierozliczonych zestawów. Często bezskutecznie, ponieważ co rusz pojawiają się nowe błędy i komunikaty świadczące o nieprawidłowościach. Najczęstszym błędem jest informacja: Nie przekazano wymaganych danych osobowych pacjenta (element dane-osob komunikatu XML).

Poniedziałkowa aktualizacja 09.05.2022r. powinna pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Poniżej krótka instrukcja:

 1. Wpisujemy pacjenta do SMS oznaczając go jako cudzoziemiec oraz dodatkowo zaznaczamy checkbox uchodźca.
 2. Uwaga! Jeśli pacjent ma pesel mimo wszystko oznaczamy Go jako cudzoziemiec, a w miejsce zer wpisujemy prawidłowy numer pesel
 3. W polu adres zamieszkania wpisujemy adres z Ukrainy, w polu adres przebywania w PL wpisujemy adres zamieszania w Polsce
 4. Jeśli pacjent nie posiada numeru pesel oprócz oznaczenia Go jako cudzoziemiec wpisujemy Jego numer paszportu/prawo jazdy/dowód lub numer TZTC.
 5. Dla pacjentów posiadających numer pesel i EWUSIA na dzień udzielenia świadczenia zdrowotnego nie wpisujemy dodatkowego dokumentu uprawniającego. Zaś u pacjentów, którzy nie posiadają uprawnienia w postaci EWUSIA wypełniamy oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wybierając odpowiednią podstawę prawną: “14” dla świadczeń od 05.04.2022r. (podstawa dla świadczeń od 24.02.2022 do 04.04.2022r. jest w przygotowaniu).
 6. Oświadczenia są podzielone na dokument dla pacjenta oraz opiekuna – dwa różne wzory.
 7. W przypadku świadczeń POZ wskazujemy produkt jednostkowy jak u pacjentów spoza gminy (5.01.00.0000046)

Pozdrawiam, Julia Karasek