Aktualizacja kwiecień 2022

Co nowego w najbliższej aktualizacji?

Recepty

Dostosowanie e-recept oraz recept papierowych na potrzeby obsługi pacjentów z Ukrainy ze statusem uchodźcy – szczegóły w poprzednim wpisie – TUTAJ

e-Skierowania

 • poprawa tytułu na wydruku (Oddział/Poradnia)
 • podkreślone pola obowiązkowe, powiększenie słownika treści
 • nowa podzakładka – Ostatnie e-skierowania -> umożliwia szybki przegląd e-skierowań wypisanych w przychodni z podziałem na moje/wszystkie, a także szybkie ponawianie e-skierowań.

Pacjent

 • dodatkowe pola przy dodawaniu/edycji pacjenta na wpisanie numeru rejestracyjnego prawa jazdy i numeru TZTC zgodnie ze specustawą z marca 2022r.
 • poprawka w edycji kodu pocztowego ( możliwość wpisywania kodów pocztowych zagranicznych)
 • nowa opcjonalna funkcja wymuszająca wpisanie numeru telefonu przy dodawaniu/edycji danych pacjenta – placówki zainteresowane włączeniem prosimy o kontakt mailowy.

Wizyty

 • przywrócenie do poprawnego działania funkcji Monitorowanie Zmian
 • historia medyczna: oznaczenie wizyt autoryzowanych, możliwość szybkiego podglądu Zdarzenia Medycznego i świadczenia NFZ, guziki wydruku, przejścia do wizyty w terminarzu, edycji i usuwania. Guziki aktywują się zależnie od uprawnień operatora (edycja i usuwanie możliwe tylko dla autora wizyty).
 • poprawa komunikatu dot. chorób zakaźnych (komunikat informujący o konieczności wypisania zgłoszenia choroby zakaźnej będzie wyświetlany tylko raz po wpisaniu ICD-10 z grupy chorób zakaźnych)
 • poprawa pobierania badań antropometrycznych z terminarza do wywiadu/badania

E-ZLA

 • poprawa awarii związanej z brakiem możliwości wystawiania zwolnień lekarskich przez system SMS

Zdarzenia Medyczne

 • poprawa błędu autoryzacji wizyty i tworzenia ZM
 • moduł do przeglądu ZM – możliwość sprawdzenia treści błędu oraz oznaczenia do ponownego eksportu

Terminarz

 • usprawnienie pracy na cudzym terminarzu – po autoryzacji wizyty lub zapisie świadczenia, system wraca do widoku terminarza, na którym wcześniej pracowaliśmy
 • nowa opcjonalna funkcja umożliwiająca wymuszenie wyboru poradni, wariantu i lokalizacji przy umawianiu terminu – jest to przydatne w jednostkach posiadających wiele lokalizacji, gdzie rejestracja gubi się przy umawianiu pacjenta. Placówki zainteresowane włączeniem prosimy o kontakt mailowy.
 • nowa opcjonalna funkcja dla klientów zintegrowanych z serwisem Znany Lekarz – możliwe jest wybranie, czy informacja od pacjenta zostanie pobrana do wywiadu w wizycie czy do komentarza w terminarzu – domyślna opcja to wizyta. Placówki zainteresowane włączeniem pobierania do terminarza prosimy o kontakt mailowy.

Świadczenia NFZ

 • automatyczny eksport do NFZ usuniętych produktów po wczytaniu korekty
 • usprawnienia w wyszukiwaniu i przeglądaniu świadczeń – szybkie przechodzenie z przeglądu do świadczenia na liście
 • dostosowanie XML SWIAD w zakresie uprawnienia Oświadczenie – dane osoby składającej oświadczenie
 • poprawa pobierania procedur powiązanych z produktami
 • usprawnienia przy wystawianiu e-faktur
 • pobieranie daty i godziny wykonania produktu oraz procedury z terminarza
 • usprawnienia w obsłudze świadczeń z umowy STM
 • usprawnienia w obsłudze świadczeń z umowy REH w związku ze zmianami w NFZ. Możliwość zaznaczenia kilku produktów z rehabilitacji za pomocą checkboxów i dodanie ich jednym kliknięciem do świadczenia oraz gotowe koszyki zestawów produktów statystycznych zgodnie z Zarządzeniem 7/2022 DSOZ.

Medycyna pracy

 • poprawka dotycząca wydruku orzeczeń z karty kierowcy
 • aktualizacja podstawy prawnej w zaświadczeniu dla uczniów i orzeczeniu kierowców uprzywilejowanych
 • aktualizacja Świadectwa Morskiego zgodnie z obowiązującym drukiem
 • dodatkowe zabezpieczenia rozliczeń usług – podczas dodawania badań na skierowaniu pojawią się komunikaty wyraźnie wskazujące, których usług brakuje w cenniku kontrahenta i których brakuje w cenniku domyślnym. Podczas dodawania usług do obiegówek pokazują się tylko takie, które są obecnie w cenniku domyślnym.

Inne

 • Poczta wewnętrzna – poprawka pobierania załącznika z rozszerzeniem docx
 • Magazyn – nowa opcja przenoszenia partii między magazynami, możliwość wydruku stanu magazynowego oraz możliwość wydruku tak zwanej WZ czyli wydania zewnętrznego po zmniejszeniu partii.