Recepty dla uchodźców z Ukrainy

Strona ukraińska wysłała notę dyplomatyczną w sprawie ...

W związku z wejściem życie specustawy przygotowujemy dla Państwa zmiany w systemie, które umożliwią wystawianie e-recept dla pacjentów z Ukrainy.

W przyszłym tygodniu wykonamy aktualizację zawierającą zmiany:

 1. W danych pacjenta pojawią się dwa dodatkowe pola – numer prawa jazdy oraz Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca w Polsce (TZTC).
 2. Lista dokumentów tożsamości w e-recepcie i recepcie papierowej zostanie rozszerzona o wszystkie niżej wymienione dokumenty.
 3. Na wydruku recepty papierowej pojawi się data urodzenia pacjenta.

Recepta refundowana dla osoby z Ukrainy

Możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy, która po 24 lutego 2022 r. legalnie przekroczyła granicę RP po spełnieniu następujących warunków:

 1. UZUPEŁNIENIE DANYCH
 • uzupełniamy jeden z poniższych identyfikatorów:

a) PESEL

b) numer dowodu osobistego w Ukrainie;

c) numer paszportu Ukrainy;

d) numer prawa jazdy w Ukrainie;

e) numer Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca w Polsce (TZTC)

 • uzupełniamy adres zamieszkania (ukraiński), adres przebywania w Polsce

2. DODAWANIE RECEPTY

 • zastosowanie uprawnienia dodatkowego “IN” (w przypadku obywatela Ukrainy z nadanym już nr PESEL, również należy zastosować uprawnienie dodatkowe “IN”, ponieważ osoba ta nie będzie miała statusu ubezpieczonego w systemie EWUŚ).
 • w polu dokument uprawniający wybranie opcji BRAK
 • użycie PESEL/nr paszportu/nr dowodu/nr prawa jazdy/TCTC
 • użycie adresu zamieszkania w Ukrainie

Recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości

Możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla dziecka nieposiadającego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia w/w warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.

W zakresie danych dziecka zaleca się, o ile to możliwe, podanie danych:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • płeć;
 • dane adresowe oraz kontaktowe.

Natomiast w danych opiekuna należy użyć jednego z w/w identyfikatorów dokumentów tożsamości Ukrainy lub nr PESEL oraz analogicznie zastosować w/w zasady dot. uprawnienia dodatkowego “IN”

Świadczenia

Świadczenia POZ rozliczamy jak pacjentów spoza gminy (osoby spoza listy aktywnej danego świadczeniodawcy) z dodatkowym uprawnieniem, jednak NFZ poleca wstrzymać się do końca miesiąca i na razie nie rozliczać, ponieważ nie maja wiedzy jakie uprawnienie ostatecznie powinniśmy wskazywać. Więcej informacji na temat sposobu rozliczania można uzyskać pod numerem 58 751 27 85.

Poniżej zamieszczam link informacyjny dla pacjentów z Ukrainy ws IKP a także komunikat NFZ dotyczący obsługi i rozliczania świadczeń tych pacjentów.

Dostęp do danych medycznych dla obywateli Ukrainy na Internetowym Koncie Pacjenta