Aktualizacja – grudzień 2021

Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu aktulizację, która przede wszystkim upraszcza utworzenie Zdarzeń Medycznych z wizyty oraz odświeża wygląd historii dokumentacji medycznej pacjentów. Wprowadziliśmy te zmiany w odpowiedzi na Państwa opinie i uwagi, mamy nadzieję że ułatwią Państwu pracę.

WIZYTY

Tworzenie wizyty

Dodaliśmy konfigurację, która pozwala włączać i wyłączać guziki do tworzenia wizyt z pominięciem terminarza (widoczne na zdjęciu poniżej). Domyślnie ta opcja jest wyłączona, ponieważ taka wizyta uniemożliwia wysłanie ZM. W celu włączenia tej opcji prosimy o kontakt.

Autoryzacja i Zdarzenia Medyczne

Uprościliśmy ścieżkę autoryzacji wizyty oraz wysyłki ZM. Wcześniej koniecznych było kilka kroków, aby wystawić ZM. Obecnie część ekranów została pominięta m.in. dzięki przeniesieniu niezbędnych danych do wizyty:

UWAGA! – do autoryzacji wizyty oraz wystawienia świadczenia NFZ niezbędne jest wybranie w wizycie Rozpoznania ICD 10.

W zależności od rodzaju wykonywanych wizyt, funkcjonują 3 widoki autoryzacji:

1. Wizyty POZ – w terminarzu ustawiony wariant „NFZ” + komórka 0010, 0011, 0012, 0014, 0032, 0036 (bądź inne ustawione w konfiguracji systemu)

Po kliknięciu „Autoryzuj” należy wybrać z listy produkt (pojawi się zielony komunikat o sukcesie), a następnie wybrać:
a) Utwórz ZM (utworzy się ZM po czym automatycznie wrócimy do terminarza)
lub
b) Utwórz ZM z podglądem (w nowym oknie wyświetli się podgląd ZM, z którego można przejść do terminarza)
lub
c) pomiń tworzenie ZM (wrócimy do terminarza bez tworzenia ZM)
lub
d) Dodaj świadczenie NFZ i ZM ręcznie (w nowym oknie wyświetli się widok tworzenia świadczenia NFZ, a po jego zapisie zostanie utworzone ZM) – jest to opcja przydatna przy świadczeniach DILO, EKUZ itp.

2. Inne wizyty NFZ (AOS, PSY, REH itd) – w terminarzu ustawiony wariant „NFZ” + komórka inna niż POZ

Aby zakończyć wizytę klikamy:

a) Autoryzuj i dodaj świadczenie NFZ (w nowym oknie wyświetli się widok tworzenia świadczenia NFZ, a po jego zapisie zostanie utworzone ZM)
lub
b) Autoryzuj i wróć do terminarza (wrócimy do terminarza bez tworzenia ZM).

3. Wizyty prywatne lub w ramach NFZ ale nie rozliczane świadczeniami (diagnostyka obrazowa, część wizyt pielęgniarskich itp.) – w terminarzu ustawiony jakikolwiek wariant inny niż „NFZ”

Aby zakończyć wizytę klikamy:

a) Autoryzuj i wyślij ZM (utworzy się ZM po czym automatycznie wrócimy do terminarza)
lub
b) Autoryzuj i utwórz ZM z podglądem (w nowym oknie wyświetli się podgląd ZM, z którego można utworzyć ZM lub wrócić do terminarza)

lub
c) Autoryzuj i wróć do terminarza (wrócimy do terminarza bez tworzenia ZM).

Podgląd wykonanych wizyt

W autoryzowanej wizycie można zobaczyć dane utworzonego ZM:

Odświeżyliśmy także podgląd wykonanej wizyty oraz historii dokumentacji medycznej.

Zmienił się wygląd wyszukiwarki w historii dokumentacji pacjenta, guzika do oznaczania wizyt do druku, a także samych wizyt. Dodaliśmy również możliwość zmiany wielkości czcionki.

Dodatkowe:

  • nowy produkt w ekranie autoryzacji POZ – Porada receptowa
  • poprawka w Zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka/ucznia oraz Karcie informacyjnej leczenia
  • pobieranie komentarza pacjenta ze ZL i RO do wywiadu wizyty: do każdej pobranej wiadomości dodajemy dopisek: Wiadomość od pacjenta: [treść komentarza]
  • poprawiony podgląd ostatnich wywiadów, badań i zaleceń

Zdarzenia Medyczne

Opracowaliśmy nowy zasób służący do przekazywania w ZM danych o pacjencie niezbędnych do rozliczenia umowy z NFZ w ramach programu Profilaktyka 40+. Po uzupełnieniu danych w zakładce Badanie → Cechy pacjenta, wprowadzone parametry automatycznie pobierane są do ZM i wysyłane do P1.

E-skierowania

* drobne poprawki wyglądu i funkcjonalności

E-recepta

* poprawa wyświetlania domyślnej jednostki

Świadczenia NFZ

* usprawnienia w wysyłce świadczeń komunikatem w wersji 10.1
* dodanie obsługi komunikatu WYKBAD
* usprawnienia i poprawki pobierania danych do świadczenia przy wystawianiu z wizyty/terminarza
* zwiększenie limitu do 40 znaków w identyfikatorze dokumentu uprawnień dodatkowych

Medycyna Pracy

* aktualizacje i poprawki na wydrukach
* pobieranie danych pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL) na wydruk i podgląd karty profilaktycznej
* karta SANEPID – poprawki w badaniach laboratoryjnych i badaniach pomocniczych
* poprawki dot. raportowania usług medycyny pracy
* ulepszenie wydruku karty profilaktycznej w zakresie pobieranych z systemu wyników badań lab.
* pieczątki – możliwość ręcznego oznaczenia operatora wykonującego kartę i pobrania jego pieczątek na wydruk

Inne

* grafiki – zabezpieczenia przed nakładaniem godzin
* laboratorium – możliwość wysyłki nr tel. pacjenta w zleceniu
* usprawnienia i poprawki w module do integracji z serwisem Znany Lekarz

Pozdrawiam,

Katarzyna Kuczma