Aktualizacja – październik 2021

Szanowni Państwo,

Wykonaliśmy aktualizację systemu, która wprowadziła wiele nowości i poprawek. Część z nich przygotowaliśmy na Państwa prośbę, a część – szczególnie zmiany w Zdarzeniach Medycznych i świadczeniach – wynikała z konieczności dostosowania działania systemu do wymogów Ministerstwa Zdrowia i aktualnego stanu prawnego.

Zdajemy sobie sprawę, że ciągłe zmiany wymagają od naszych klientów poświęcenia czasu na wdrożenie, a także wydłużają czas obsługi pacjenta. Pozostajemy jednak z Państwem w stałym kontakcie, aby pomagać, zbierać wszelkie uwagi i pomysły, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Staramy się wciąż ulepszać nasz program i ułatwiać Państwu pracę.

Poniżej lista ostatnich zmian:

Świadczenia NFZ

komunikat SWIAD w wersji 10.1

UWAGA!!! Aby wysłać błędne świadczenia, należy w module Komunikacja z NFZ oznaczyć wszystkie błędy do eksportu. Nic więcej, świadczenia MUSZĄ zostać wysłane automatycznie!

– uprawnienia dodatkowe w podglądzie i edycji – opis rozszerzony o nazwę i kod

eWUŚ

W ostatnim czasie system eWUŚ wysyła dodatkowe informacje o pacjentach, które poprzez zmiany kolorów ikon wprowadzały Państwa w błąd. Wprowadziliśmy poprawki które przywrócą porządek – pacjent ubezpieczony zawsze będzie oznaczony na zielono, nieubezpieczony na czerwono, brak informacji – żółty trojkąt.

Jeśli otrzymamy dodatkowe informacje o pacjencie, to w nagłówku pacjenta przy ikonie eWUŚ wyświetla się literki „i”, a po najechaniu kursorem na ikonę pokazują się informacje (np. o szczepieniu) i ostrzeżenia (np. o kwarantannie lub izolacji).

W kolejnym etapie prac dodamy te oznaczenia w ikonach terminarza i rozróżnimy informacje od ostrzeżeń. Jednocześnie chcielibyśmy przeprosić za utrudnienia, jednak nie otrzymujemy z wyprzedzeniem informacji o planowanych zmianach w eWUŚ, przez co mnie możemy się szybciej przygotować i oszczędzić Państwu zamieszania.

E-recepta

– aktualizacja słownika CSIOZ będzie wykonywana 1 raz w miesiącu (dotąd odbywała się 1 raz w tyg.) – wynika to z utrudnień w wysyłce recept, jakie powodowały niezapowiedziane przez dostawcę słownika zmiany w jego strukturze

– leki recepturowe – możliwość wyszukiwania składników po nazwie pełnej i powszechnej, nowe pole M.f oraz poprawka kolejności wyświetlania leków na recepcie

– senior – poprawa pobierania uprawnienia do recepty oraz komunikat o przysługującym uprawnieniu podczas ponawiania recept

Terminarz

– odblokowanie możliwości usuwania i zmiany terminów, do których została już utworzona wizyta (pod warunkiem że nie zostało z niej utworzone ZM do P1 lub świadczenie do NFZ)

– odblokowanie możliwości dodawania wielu pacjentów na tą samą godzinę przez moduł medycyny pracy

Znany Lekarz

– nowy wygląd całego modułu

– usprawnienia w wysyłce grafików i rezerwacji

– wysyłanie długości wizyty w oparciu o odstęp pomiędzy godzinami w terminarzu (jedynie długość ostatniej pobierana jest z konfiguracji)

– sprawdzanie listy lekarzy z aktywną usługą grafików w ZL

– pobieranie „Informacji dla lekarza” do wywiadu wizyty

Pacjent

– 2 nowe uprawnienia:

  • Karta pobytu dla osoby do 18 r.ż posiadające status uchodźcy/ochrony uzupełniającej/zezwolenie na pobyt czasowy
  • Karta pobytu dla kobiety w okresie ciąży/porodu/połogu posiadające status uchodźcy/ochrony uzupełniającej/zezwolenie na pobyt czasowy

– uprawnienia dodatkowe (zielona kropka) – opis rozszerzony o numer uprawnienia oraz okres ważności od…do.…

– poprawa błędu który powodował, że przy zmianie PESEL pacjenta znikał wybrany opiekun

Skierowania

możliwość wpisania w e-skierowaniu większej ilości znaków specjalnych w polu „Treść”

– „naprawianie” e-skierowań których nie można przyjąć lub anulować – w celu uruchomienia prosimy o e-mail z listą loginów operatorów którzy mają uzyskać takie uprawnienie

– cofanie zakończenia skierowania papierowego – należy wejść w kartę pacjenta → przegląd skierowań → skierowania papierowe zakończone → cofnij zakończenie

Zdarzenia Medyczne

– poprawki interfejsu – dodany guzik powrotu do terminarza, komunikat ostrzegający przed zakończeniem skierowania

UWAGA!!!

ułatwienie dla lekarzy POZ – wycofaliśmy koniecznośćwprowadzania procedury ICD9 w wizycie, teraz jest ona automatycznie dodawana do świadczenia oraz ZM, pod warunkiem poprawnej konfiguracji świadczeń.

Należy wejść w moduł Powiązania → Powiązania produktów jednostkowych z procedurami, a następnie przy wybranych produktach ustawić wymagane procedury, np. :

– usprawnienia w pobieraniu danych o wizycie do świadczenia i ZM (automatyczne wypełnianie pola: data, umowa, poradnia, produkt kontraktowy, lekarz wykonujący, ICD-10, kod świadczenia, tryb przyjęcia, procedury)

  • tryb przyjęcia→4 – domyślny (z wyjątkiem komórek 0016 i 0034
  • tryb przyjęcia→5 – w poradni ginekologicznej (1452,1450, 1453)
  • tryb przyjęcia→2 – jeśli rodzaj przyjęcia ustawiony jest na nagły
  • tryb przyjęcia→8 – jeśli rodzaj przyjęcia ustawiony jest na poza kolejnością

– możliwość wymuszenia, aby dodanie w wizycie ICD10 i procedury było konieczne do autoryzacji i wystawienia świadczenia NFZ; zainteresowane tą funkcją jednostki prosimy o kontakt

– możliwość ukrycia podczas autoryzacji wizyty i wysyłki ZM guzika powrotu do terminarza; zainteresowane tą funkcją jednostki prosimy o kontakt

Wizyta

– uporządkowanie interfejsu wizyty w rodzaju „Opis badania” – usunięcie niepotrzebnych guzików, poprawa działania słownika

– poprawki w papierowej wersji Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Operatorzy

– zmiana obsługi uprawnień do podglądu dokumentacji medycznej – wcześniej użytkownik który nie wykonuje dokumentacji medycznej (czyli bez powiązania z personelem) do podglądu dokumentacji potrzebował uprawnienia „dokumentacja medyczna”. To uprawnienie zostało zlikwidowane, a na jego miejsce w edycji operatora można określić takie rodzaje dostępów jak w przypadku personelu (lub oczywiście brak dostępu).

– w grupach uprawnień dodaliśmy możliwość zaznaczenia całego wiersza jednym kliknięciem

Administracja

– udostępniliśmy możliwość samodzielnego konfigurowania funkcji, która wymusza zmianę haseł wszystkich użytkowników systemu; opcja dostępna jest dla osób posiadajacyh dostęp do modułu Administracja pod guzikiem „Zarządzaj hasłami”

Usługi

– nowy moduł „usługi dodatkowe”, który umożliwa dodawanie i raportowanie usług pacjenta z uwzględnieniem większej ilości danych niż w usługach płatnych (skierowanie, diagnoza, wielu uczestników i wielu wykonujących). Jednostki zainteresowane takim modułem prosimy o kontakt.

Inne:

– poprawki interfejsu

– przywrócenie działania Aktualności

– moduł Lokalizacje – powiązanie komórki z lokalizacją – możliwość wskazania wyróżnika oraz edycji kodu resortowego 7

– moduł Jednostki – nowy wygląd interfejsu

– moduł Rozliczenia – możliwość wczytania w szablonu r_umx w wersji 2.8

– moduł Sanepid – dodatkowa kolumna: Pesel pacjenta

– Medycyna pracy – Karta Badania Lekarskiego Marynarzy – nowa zakładka Konsultacje specjalistyczne

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Pozdrawiam

Katarzyna Kuczma