Aktualizacja – czerwiec 2021

Szanowni Państwo,

Wykonaliśmy dziś aktualizację systemu w jednostkach zainstalowanych na naszym serwerze. Przychodnie posiadające własne serwery będziemy aktualizować w najbliższych dniach. Poniżej przedstawiam listę nowości, zmian i poprawek.

E-recepta:

 1. Przyspieszenie działania słownika CSIOZ i dostosowanie wielkości po aktualizacji.

Część z Państwa zgłaszała nam problemy z wielkością leku. Wynikało to aktualizacji słownika, którego struktura została bez uprzedzenia zmieniona przez CSIOZ. Obecnie większość leków wyświetla się poprawnie, jednak nie wszystkie – jeśli wielkości brakuje, oznacza to że nie otrzymaliśmy tego parametru w słowniku.

     2. Przegląd historycznych e-recept pacjenta w P1

W zakładce E-recepta dodaliśmy możliwość sprawdzenia jakie leki zostały pacjentowi wypisane oraz jaki jest status ich realizacji (czy zostały wykupione). Dotyczy to e-recept wypisanych w naszej, jak i w innych placówkach. Aby aktywować funkcję należy zalogować się do swojego certyfikatu – można to zrobić na 3 sposoby: poprzez ikonę “Certyfikat”, wysyłkę e-recepty lub e-skierowania.

Zakres dostępu uzależniony jest od uprawnień lekarza w P1 – szczegóły poniżej.

Daliśmy Państwu możliwość wyszukania informacji na kilka sposobów:

1) w słowniku leków za pomocą zielonego guzika „P1” można uruchomić wyszukiwarkę, która wyświetli 20 ostatnich recept wypisanych na wybrany preperat;

2) w ostanich lekach pacjenta można uruchomić wyszukiwarkę, która umożliwi wyświetlenie 20 ostatnich leków pacjenta;

3) złożenie wniosku do P1 o dostęp do dokumentacji pacjenta: lekarz za pomocą niebieskiego guzika “Dostęp do dokumentacji” składa wniosek online, pacjent otrzymuje z IKP sms-a z kodem PIN, który lekarz musi wpisać w oknie zatwierdzania wniosku. Po akceptacji wniosku przez P1, dostęp jest ważny przez 1h. Funkcja wymaga skomplikowanej konfiguracji. Jednostki zainteresowane włączeniem tej opcji prosimy o kontakt!

Uprawnienie dostępu do dokumentacji medycznej (w tym do recept) w P1 przysługuje:

a) osobie, która wysłała dokument (np. receptę)

b) pracownikom medycznym jednostki (przychodni), w której pacjent ma aktywną deklarację POZ

c) pracownikom jednostki (przychodni), której pacjent udzielił na swoim koncie IKP upoważnienia do jego dokumentacji

d) osobie, która została upoważniona przez pacjenta jednorazowo za pośrednictwem kodu z IKP (wniosek do P1) (funkcja opisana wyżej w 3) )

E-skierowanie:

 1. Pogrubienie pól obowiązkowych w e-skierowaniu
 2. Wyświetlenie w dymku w karcie pacjenta informacji o trybie skierowania (pilne)

E-zwolnienie:

 1.   Możliwość wysłania E-ZLA do wielu pracodawców.
 2. Wyświetlenie w podglądzie dokumentacji medycznej informacji o ICD-10 oraz kodzie (A,B,C,D).

Certyfikat:

 1. Możliwość ponownego wpisania hasła jeśli zostało zapamiętane ale jest błędne
 2. Możliwość podglądu wpisywanego hasła przed wysyłką (ikona oczka)

Karta pacjenta:

 1. Możliwość przywracania pacjentów, których przez przypadek oznaczyliśmy w edycji danych pacjenta jako zgon
 2. Aktualizacja funkcji scalania pacjentów.

Uprawnienia operatora:

 1.  Uruchomienie 2 nowych uprawnień operatora dających dostęp do dokumentacji medycznej:

“dokumentacja medyczna” – po zahaczeniu kolumny “pokaż” w karcie pacjenta wyświetli się cała zakładka “Dokumentacja medyczna” a w niej pozycje: “Historia dokumentacji medycznej”, “Monitorowanie zmian”, “Badania POZ”, “Badania laboratoryjne”

– “wyniki badań lab.” – po zahaczeniu kolumny “pokaż” w karcie pacjenta wyświetli się zakładka “Badania laboratoryjne”

Wizyta:

 1. Poprawa działania modułu skanów w wizycie
 2. Możliwość usuwania zautoryzowanej wizyty
 3. Poprawa edycji zautoryzowanej wizyty
 4. Poprawa dodawania i edycji ICF.
 5. Zmiana ekranu autoryzacji wizyty:* możliwość pominięcia dodawania świadczenia NFZ – osoby zainteresowane włączeniem tej opcji prosimy o kontakt;* możliwość dodawania świadczeń płatnych – osoby zainteresowane włączeniem tej opcji prosimy o kontakt;* poradnie POZ

  W widoku autoryzacji wyświetlą się produkty z aktualnej umowy POZ oraz COV-4 wraz z pełnymi nazwami. Przychodnia może nadać własne nazwy – w tym celu należy wejść do modułu Administracja → zarządzanie autoryzacją wizyty → wybieramy umowę i produkt → wpisujemy nazwę alternatywną → zapisujemy i ustawiamy dodatkowo checkbox: czy nazwa ma się wyświetlać po autoryzacji wizyty. Jeśli okienko będzie zaznaczone, to system użyje nazwy alternatywnej, a jeśli odznaczone to domyślnej nazwy z umowy.

Faktury:

 1. Poprawa importu korekt e-faktur do programu księgowego SKP
 2. Włączenie faktur do paragonów do eksportu dokumentów fiansowych do programu księgowego OPTIMA

Faktura dla NFZ:

 1. Wyświetlenie podsumowania kwot z faktur.
 2. Wyświetlenie numeru e-faktury na e-korekcie.

Świadczenia NFZ:

 1. Poprawa podpowiadania ostatnio wybranego kodu świadczenia
 2. Aktualizacja uprawnienia pacjenta ZA (choroby zakaźne)
 1. Aktualizacja oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
 2. Nowy typ płatnika: 9 – Medycznie uzasadnione leczenie pacjentów poniżej 60. roku życia w zakresach świadczeń psychogeriatrycznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, potwierdzone w dokumentacji pacjenta.
 1. Zbiorcze generowanie świadczeń POZ z panelu Administracja – możliwość ręcznego wyboru produktu. UWAGA – wybór produktu musi nastąpić PRZED wygenerowaniem świadczeń!!!

Świadczenia płatne:

 1. Możliwość oznaczenia ulubionych usług aby wyświetlały się na początku listy. W celu ich oznaczenia oznaczenia wchodzimy do modułu Usługi → cennik → podgląd → usługi → i przy konkretnej usłudze zahaczamy gwiazdkę (lub zahaczamy okienko podczas edycji usługi).

Medycyna Pracy:

 1. Poprawki w dacie realizacji i dacie płatności świadczeń płatnych
 2. Poprawa numeru na wydruku zaświadczenia dla strażaków (OSP)

Inne:

 1. Interfejs – poprawa literówek
 2. Znany Lekarz – Poprawki i usprawnienia w wysyłce grafików oraz bookingów
 3. Moduł skanów – przywrócenie podglądu poprzez ikonę oczka