Aktualizacja!

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym planujemy wykonać w Państwa jednostkach aktualizację, które wprowadza kilka istotnych zmian:

Wizyty:

 1. Możliwość wystawiania recept na uprawnienia łączone np. IB+S
 2. Aktualizacja formularza OL-9 zgodnie z obowiązującym wzorem
 3. Możliwość wystawiania e-recept oraz e-skierowań przez Grupowe Praktyki Pielęgniarskie (pod warunkiem wygenerowania nowych certyfikatów TLS i WSS – w tym celu prosimy skontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu)
 4. Możliwość wysyłki e-skierowań przez Jednoosobowe Praktyki Lekarskie. Zainteresowanych uruchomieniem funkcjonalności prosimy o kontakt na nasz adres: biuro@blue-note.pl
 5. Wydruk danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe i adresowe, miejsce urodzenia) na formacie RUM.
 6. Nowy formularz Karta Zgłoszenia NOP
 7. Poprawka umożliwiająca wydruk formularzy z historii dokumentacji medycznej w pełnej wersji (takiej jaką otrzymują pacjenci na wizycie).
 8. Dla przychodni posiadających integrację z laboratorium – dodanie nazwy laboratorium w skierowaniach widocznych w historii dokumentacji.

Jednocześnie małe sprostowanie: przy e-receptach dla cudzoziemców wskazujemy tylko identyfikator zamiast peselu, nie ma konieczności wskazywania dokumentu uprawniającego! Dokument uprawniający jest potwierdzeniem wskazania dodatkowego uprawnienia np. IB, Honorowy Dawca Krwi itd.

Świadczenia:

 1. Możliwość dodawania świadczeń z zakresu COV-4 bez konieczności wskazywania trybu przyjęcia
 2. Poprawienie walidacji na produkty z zakresu rehabilitacji, które dotyczą produktów wskazujących wiek pacjenta do 18 r.ż
 3. Poprawienie wyświetlania wszystkich skierowań w świadczeniu, które po kliknięciu powodowały błąd zgłaszany przez klientów
 4. Dodanie współczynnika korygującego krotność (0.69) i kodu specjalnego rozliczenia (RE1) w ośrodkach rehabilitacji dziennej dla świadczeń z zakresu teleporad

Karta pacjenta:

 1. Pełne dane personelu (imię i nazwisko) w przeglądzie terminów

Medycyna pracy:

 1. Nowa konfiguracja która umożliwia pobieranie daty wykonania usługi z terminarza, zamiast ze skierowania – w celu uruchomienia prosimy o kontakt.

Faktury:

 1. Poprawka umożliwiająca ponowne wystawienie faktury do paragonu, gdy poprzednia została usunięta

Faktury dla NFZ:

 1. Możliwość wczytania komunikatu R_UMX 2.7 i Planów Spłaty

Administracja:

 1. Możliwość samodzielnego ustawienia ceny wizyty POZ.

Pozdrawiam serdecznie, Julia Karasek