E-recepta – błąd CWUb

Szanowni Państwo,

Od wczoraj otrzymujemy wiele sygnałów, że przy próbie wysyłki e-recepty zamiast kodu otrzymują Państwo komunikat:

Błąd weryfikacj reguł. Niezgodność danych Usługobiorcy z danymi w CWUB w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć.

Pisaliśmy do CeZ w celu wyjaśnienia z czego wynika tak nagła zmiana weryfikacji reguł e-recepty, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, natomiast zbadaliśmy problem i mamy dla Państwa garść wyjaśnień oraz wskazówkę co zrobić by wyeliminować błąd.

CWUb to Centralny Wykaz Usługobiorców  Błąd natomiast oznacza, że dane pacjenta wpisane do naszego systemu nie są zgodne z danymi w w/w wykazie.

Co zrobić?

  1. Logujemy się do gabinet.gov, a następnie w zakładce “Dane Pacjenta” wyszukujemy pacjenta, np. po PESEL.
  2. Wyświetlone dane porównujemy z danymi z naszego systemu.
  3. Poprawiamy dane w naszym systemie w takim zakresie, by były identyczne z danymi w gabinet.gov.
  4. Wysyłamy receptę z naszego systemu.

Mam nadzieję że informacje będą dla Państwa pomocne.

Pozdrawiam

Katarzyna Kuczma