Podwyżki dla pielęgniarek- jak wystawić fakturę?

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek wysyłamy Państwu instrukcję jak należy wystawić fakturę/rachunek do NFZ w celu otrzymania upragnionych pieniążków:-)

1.) W celu wystawienia faktury wymagane jest pobranie z portalu aneksu do umowy i wczytanie go do programu SMS, gdyż w umowie pojawiły się nowe produkty dotyczące wyżej wymienionych podwyżek. AOS, SPO, PSY każda z tych poradni ma inny produkt, do każdej z tych umów wystawiamy oddzielną fakturę/rachunek.
2.) W celu wystawienia faktury wchodzimy w programie w panel po prawej stronie–> faktury dla NFZ i na samej górze po lewej stronie mamy przycisk “wystaw fakturę dla pielęgniarek”. Jeśli go Państwo nie widzicie proszę skontaktować się z administratorem, gdyż wymagana będzie u Państwa aktualizacja systemu.
3.) Po kliknięciu przycisku pojawi nam się moduł do wygenerowania faktury. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na umowę, którą Państwo wybieracie oraz na odpowiedni produkt kontraktowy.
4.) W polu ilość wpisujemy ilość etatów, które zgłosiliście Państwo do portalu np. 5.20.
W związku z tym, że na początku otrzymaliście Państwo aneks dotyczący 300zł podwyżki, a potem część z Państwa kolejny dotyczący 100zł wówczas wymagane jest wygenerowanie w programie dwóch faktur. Pierwsza na kwotę 300zł, a druga na kwotę 100zł. Portal nie przyjmuje zsumowanej faktury.
5.) Po utworzeniu dokumentu podobnie jak w przypadku pozostałych faktur, które wystawiacie Państwo do NFZ należy wygenerować plik xml, następnie pobrać go i wczytać do portalu (moje rozliczenia). Proszę po kilku minutach sprawdzić czy w imporcie nie wystąpiły błędy i czy fv przeszła pomyślnie.

Powodzenia:).

Dodaj komentarz