Sprawozdawczość POZ po nr PESEL

  • W module raporty stworzyliśmy nowy raport za pomocą którego można kontrolować wprowadzane i wysyłane do NFZ świadczenia ZBPOZ (wykbadpoz). Raport nosi nazwę Świadczenia ZBPOZ.
  • W module komunikacja z NFZ dodaliśmy nowy przycisk Wyślij świadczenia wykbadpoz – sprawozdawczość po nr PESEL, za pomocą którego możemy wysłać dodane wcześniej świadczenia do NFZ.
  • W module administracja dodaliśmy nową opcję Generowanie świadczeń wykbadpoz za pomocą której można wygenerować świadczenia na podstawie procedur wpisanych w dokumentacji medycznej. W dziale tym będzie możliwość również wygenerowania świadczeń na podstawie wyników badań laboratoryjnych – obecnie nad tym pracujemy.

Dodaj komentarz